zamaaero@gmail.com

+385(0)1/3465886

zamaaero@gmail.com | +385(0)1/3465886

Novosti iz regije

BREAKING: Air Montenegro kupuje i 3. E195

Drugi Embraer E195 Air Montenegra 4O-AOB je stigao u Podgoricu sa servisa u Bratislavi i ovaj tjedan će krenuti sa operacijama. No, Air Montenegro će vrlo vjerojatno avion German Airwaysa zadržati u floti kao backup u slučaju problema sa operacijama. Ima se, može se.

Vlada Crne Gore je 24.6. odlučila pomoći kompaniji sa još 5.360.510 EUR kako bi od BNDS otkupili i treći E195 4O-AOC. Avion je proizveden 2010. godine i bio je jedini avion koji je Motenegro Airlines kupio ali ga nije do kraja otplatio, što će sada Air Montenegro učiniti. Air Montenegro će avion otkupiti u tri jednake rate pri čemu rate dospijevaju 2022, 2023. i 2024. Ostaje za vidjeti kako će stečajni upravitelj Montenegro Airlinesa reagirati na iznos koji je već uplaćen za avion i hoće li tražiti od Air Montenegra refundaciju tog iznosa.

Prema nekim izvorima ovih 5,4 milijuna EUR Air Montenegro će isplatiti iz 30 milijuna EUR koje je Vlade Crne Gore osigurala kompaniji, no većina izvora tvrdi da je to dodatan novac koji se osigurao kompaniji na postojećih 30 milijuna Ukoliko je istina ovaj drugi scenario Crna Gora je do sada investirala čak 54 milijuna EUR u Air Montenegro (24 milijuna za tri aviona, te 30 milijuna za financije kompanije). Ogroman iznos.

autor: Alen Šćuric, analitičar (Zagreb), foto: Air Montenegro

73 Komentar/a
Najnoviji
Najstariji
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare

Potpuno logicno da zavrse pricu oko ovog aviona .
Vi me nedavno demantovašte da je jedan avion u njihovom vlasnistvu .Lepo rekoh da je ostao deo novca da zatvore pricu oko
40-AOC.

Vi Alene .

U tekstu od 19.06 pod nazivom problemi sa motorima Air Montenegro.
Na moje pitanje koje je isto kao gornji tekst vi odgovarate izricito da nijedan nije vlasnistvu .
Znao sam da je jedan kupljen i da ima ostatak da se isplati.A dva pod lizingom ali vi me dematovaste.

Naime, juče je u CG objavljeno da je Vlada još 24.juna dala saglasnost menadžmentu Air Montenegra da iz sredstava OSNIVAČKOG KAPITALA te kompanije plati iznos od 5,36 miliona DOLARA (a ne eura kako Vi pišete) BNDS banci za otkup jednog E195. Vi i to problematizujete i zbrajajući i “babe i žabe”, dolazite do cifre od 54 miliona eura koliko je po Vama, budžet CG do sada koštalo pokretanje Air Montenegra. Najbolji je međutim, dio u kome se pitate hoće li stečajni upravnik Montenegro Airlinesa pokrenuti tužbu protiv Vlade ili Air Montenegra jer su otkupili avion koji je Montenegro Airlines kupio na KREDIT, i pritom ga nije otplatio do kraja, te je prekršio odredbe ugovora sa finansijerom -BNDS bankom i nije avion vratio Brazilcima kada ga je prestao otplaćivati, a što je po KREDITNOM UGOVORU iz 2010. MORAO UČINITI. Dakle, po Vama bi svako ko izgubi auto, kuću ili slično jer je na tom predmetu uspostavljena hipoteka kao sredstvo obezbjeđenja uzetog kredita, trebalo da tuži kupca koji je taj predmet kupio na dražbi od banke što je prethodno taj predmet oduzela i prodaje ga da naplati svoje potraživanje od svog kreditnog dužnika? Genijalna teorija, odista…

Gospodine Šćuricu, nema potrebe za takvim tonom i prijetnjom brisanja komentara. Dozvoljavate nacionalističke ispade, a ovdje prijetite čovjeku, koji Vas je demantovao. I još jedna stvar, kad god kupite neku stvar, na krediti, lizing ili bilo koji drugi oblik kupovine na odloženo, pa čak i avion, onog momenta kad prestanete izvršavati finansijske obaveze, vi gubite tu stvar, makar vam preostala zadnja rata, a banka ili lezor će vam je oduzeti i ponovo prodati, i vi nemate pravo da tužite novog kupca, nego će te morati platiti kamatu na kašnjenje. Iskreno se nadam da ovaj komentar neće obrisati WP, kao neke prethodne, a nadam se ni Vi, jer samo učestvujem u argumentovanoj raspravi.

Uvaženi g. Šćuric, već ste mi obrisali uvodnu rečenicu mog prethodnog komentara u kojoj sam Vam kazao da se stiče dojam da bog poluinformacija ili pogrešnih informacija koje na Zamaaero plasirate o Air Montenegru (svjesnono ili nesvjesno), Vi imate nešto protiv Ar Montenegra kojeg zdušno kritizirate a to prije ni izbliza niste radili kada je Montenegro Airlines bio u pitanju.
Drugo, prilikom otpate E195 4O-AOC brazilskoj BNDS banci prethodnih godina, Vlada Crne Gore je u više navrata “uskakala” i pokrivala iz budžeta rate tog kredita koje Montenegro Airlines nije mogao na vrijeme platiti. Stoga, imajući u vidu to kao i činjenice da je Montenegro Airlines 100% u vlasništvu države, dakle Vlade Crne Gore, kao i da ta kompanija toj istoj Vladi duguje par desetina miliona eura za poreze i doprinose, sa kojim argumentima bi to stečajni upravnik MA mogao problematizirati ovaj aranžman gdje Air Montenegro (takođe u 100% vklasništvu države, dakle, Vlade Crne Gore) do kraja otplaćuje i preuzima taj avion ? I po kojem osnovu BNDS banka ne bi trebala priznati do sada već plaćene rate za 4O-AOC i ne dozvoliti istoj toj državi Crnoj Gori da kroz Air Montenegro, otplati i ostatak duga i preuzme avion ?

“1. Vlada je usvojila informaciiju o kupovini vazfuhoplova tipa , za potrebe kompanije “ToMontenegro” d.o.o.

2. Vlada je u svojstvu jedinog osnivača društva “ToMontenegro” d.o.o. Podgorica, odobrava Društvu kupovinu aviona Embraer 190-200 LR MSN 19000358, REG. OZNAKE 4O-AOC, pod uslovima i na način utvržen prethodnom navedenom informacijom, za ukupan iznos od 5.360.510,28 dolara (plativih u evrima po kursu na dan isplate). Isplatakupoprodajne cene će se izvršiti iz sredstava osnovačkog kapitala “ToMontenegro” d.o.o”

Koji vam deo ovde nije jasan?
Pored toga izašli su i finansijski izveštaji komanije za prvi kvartal gde se lepo vidi da je uplaćeno 20 miliona evra osnivačkog kapitala, te uopšte ne znam odakle vam 30 miliona… Poste toga nije bilo uplata kapitala…

Sorry na greškama. Evo upravo pogledah najnoviji statut kompanije. Upisani i uplaćeni kapital je 23 miliona.

Nemam sugovornika. Imam samo ispred sebe sledeće dokumente:

1) Statut kompanije of 01.07.2021.
2) Finansijski izveštaja za Q1 2021.
3) Pojedinačne odluke Vlade CG o tranšama uplata osnivačkog kapitala.
4) Informacija o situaciji sa 4O-AOC koja je na Vladi raspravljana 21.06.2021.
5) Zaključak sednice Vlade od 24.06. da se kupi avion za 5,6 miliona dolara.

To je sve crno na belo. Ne trebaju mi sagovornici.

Iz Toka novca, iz Izveštaja o promenu kapitala i iz Bilansa stanja kompanije vidim kakvo je bilo stanje osnovnog kapitala do 31.03. Iz pojedinačnih odluka vlade u oplati upisanog kapidala vidim kakvo je stanje osnovnog kapitala do današnjeg dana. Vrlo, vrlo prosto. Potrošio sam ukupno 15 min da skinemsve ove dokumente.

Nije doneta takva odluka jer da jeste morala bi biti objavljena. Sve odluke Vlade CG se objavljuju online (naravno osim ako se ne radi o stvarima koje su zaštićene institututom službene tajne. Sve i jedan dokumenat o YM2 stoji na sajtu Vlade CG.

Isto tako, da je doneta odluka Vlade CG o povećanju upisanog kapitala ona bi morala biti reflektovana u Statutu kompanije…. a nije. Tamo stoji 23 miliona upisanog i uplaćenog kapitala. Prema tome, vrlo je prosto. Vlada CG nije povećala osnovni kapital kompanije na 30 miliona.

Delimično ste u pravu. Razlika je u realizaciji tj toku novca. Vlada je uplatila do 01.7.2021. 23 miliona kapitala. 01.07. je doneta odluka da se uplati još 3 miliona i da uplaćeni kapital bude 26 miliona. To jedino ne znamo da li je realizovano, a videćemo za neki dan kad budu izašli kompanije za Q2. Znači vlada nije upucala do sada 30 miliona, već 23 ili 26. Ona upucava do 30 miliona, a ne preko 30 miliona. To je ključna razlika. Osnovati kompaniju od nule sa tri aviona u prostojnom stanju u vlasništvu za oko 50 miliona je odličan rezultat. Odličan.

Samo za neizvršavanje obaveza o avionima i motorima YM1 je doveo CG u upasnost za preko 35 miliona eura kazni i prinudnih naplata. Ne spominjujući druge dugove i opasnosti. Ovako je izbegnut rizik od 35 miliona (pored duga od 110 miliona, ovo je samo bio rizik kazni koje nisu realizovane) i za 15 miliona više dobio 3 aviona u vlasništvu i čistu kompaniju.

Ne bavim se politikom, samo čitam dostupna dokumenta. Npr. evo situacije oko 4O-AOC, materijal sa sednice Vlade CG:

Informacija o kupovini vazduhoplova tipa Embraer 190-200 LR msn 19000358, reg.oznake 40-AOC za potrebe kompanije To Montenegro d.o.o Podgorica

Imajući u vidu da je nova međunarodna avio kompanija „ToMontenegro“doo Podgorica zainteresovana za povećanje kapaciteta flote Društva, u prethodnom periodu je vodila pregovore sa Ministarstvom ekonomije Brazila i BNDES-om (Banco National de Desenvolvimento Economico e Social) oko uslova za otkup vazduholpva Embraer 190-200 LR msn 19000358,reg.oznaka 40-AOC, koji je finansirao kupovinu vazduhoplova od strane „Montenegro Airlines“AD Podgorica.

Naime, nabavku vazduhoplova tipa Embraer 190-200 LR msn 19000358 reg.oznaka 40-AOC izvršena je u skladu sa Kupoprodajnim Ugovorom čiji su predmet bila dva vazduhoplova ovog tipa ali je realizovana nabavka jednog vazduhoplova Embraer 190-200 LR kroz transakciju finansijskog leasing-a sa BNDES-om uz učešće više ugovornih strana (BNDES, Law Debenture Trust Corporation, Montenegro Aviation Leasing Limited, Montenegro Airlines).

Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije je dana 12.07.2010. godine izdalo državnu garanciju BNDES-u kojom Država Crna Gora preko ovog Ministarstva neopozivo i bezuslovno garantuje BNDES-u da će u slučaju da Zakupac iz bilo kog razloga bude u obavezi da izvrši reisporuku aviona u skladu sa Ugovorom o zakupu:

– Obezbijediti da se odmah izvršireisporuka aviona u punoj saglasnosti sa zahtjevima Ugovora o zakupu u pogledu uslova reisporuke;
– Obezbijediti da se avion odmah deregistruje od strane vazduhoplovnih vlasti Crne Gore ili drugog nadležnog organa;
– Obešteti banku i na prvi pisani zahtjev Banke isplati iznos svih troškova i gubitaka koje je Banka pretrpjela zato što reisporuka aviona nije odmah izvršena.

Na garanciju se primjenjuje englesko pravo a za slučaj spora po navedenoj državnoj garanciji nadležni su sudovi Engleske.

Imajući u vidu da je Montenegro Airlines u prekršaju po Ugovoru o zajmu sa BNDES-om i Ugovoru o zakupu aviona sa MALL i da je u stečaju a da se avion Embraer reg.oznaka 40-AOC nalazi na aerodromu Podgorica i da postoji obaveza zaštite, održavanja i osiguranja navedenog aviona, krajem januara 2021.godine započeti su pregovori sa BNDES o sticanju vlasništva na predmetnom avionu, odnosno otkupu ovog aviona. Montenegro Airlines zbog svoje insolventnosti nije bio u mogućnosti da ispuni obaveze po osnovu ugovora. Predlog našeg tima je bio da se Bndes-u plati iznos od USD 3,7 miliona za sticanje vlasništva na avionu, međutim, Ministarstvo ekonomije Brazila je iznio kontra predlog po kome je njihovo ministarstvo spremno da prihvati iznos od USD 4,99 miliona.

Ukoliko bi se donijela odluka da se vazduhoplov 40-AOC vrati, odnosno izvrši reisporuka aviona, Vlada Crne Gore bi bila obavezna u skladu sa Garancijom da plati troškove reisporuke i advokatske troškove u iznosu od USD 5.604.314,50, a u slučaju spora i dodatne sudske i advokatske troškove. Posebno je značajno što bi sticanjem vlasništva na avionu za iznos od 4,99 miliona vazduhoplov ostao u vlasništvu i posjedu crnogorske kompanije, dok bi reisporuka aviona uz plaćanje troškova od oko USD 6 miliona Država izgubila avion i kojem su uložena značajna sredstva.
Dinamika plaćanja je na grejs period od 05.01.2021.godine,
Kamatna stopa od 3,66%,
I rata u iznosu od USD 1.848.503,92 (glavnica+kamata) dana 05.01.2022.godine;
II rata u iznosu od USD 1.786.780,39 (glavnica+kamata) dana 05.01.2023.godine;
III rata u iznosu od USD 1.725.225,97 (glavnica+kamata) dana 05.01.2024.godine;
Ukupno sa glavnicom i kamatom USD 5.360.510,28

I ako zaista mislite da GECAS pravi takve ugovore o najmu da ga svaka suša namernim bankrotom aviokompanije može zeznuti, onda bi on propao posle godinu dana poslovanja, a aviokompanije bile odličan biznis. iznajmiš avion od GECAS, raubuješ ga 2-3 godine, odeš u nameran bankrot i nikom ništa, GECAS izvisi za novac. Nije nego. =)

Nije moja zbunjenost. Jednostavno sam preskočio dokumente sa 31. sednice vlade CG koja je dozvolila uplatu dodatnih 3 miliona i povećanje na 26. miliona uplaćenog kapitala. Moja greška, a ne namera Vlade CG da bilo šta sakrije jer, kao što spomenuh nekoliko puta, sve je dostupno na sajtu Vlade CG.

Niti jedna aviokompanija ovog sveta ne počinje sa 100% planiranog reda letenja prvog dana operacija, a pogotovo ne kompanija koja kreće od nule i svaka kompanija ima put razvoja mreže destinacija. Niko ne leti na sve destinacije, svim avionima, prvi dan operacija. I veliki Emirates je krenuo od 2 aviona na wet leasu od Pakistan Airlines sa vrlo malom brojem letova i linija, pa šta onda? Nije uopšte realno očekivati da če YM2 ostati na 6 dnevnih letova sa 3 aviona, ali je isto tako nerealno da će kompanija prvog dana upostliti sve resurse 100%

Startovati komaniju od nule i imati u vlasništvu 3 aviona za cca 50 miliona je jednako trogodišnjem gubitku YM1. Gledano mojim očima ekonomiste, neka imovina koja može da proizvede neku vrednost je svakako bolja od tri godine gubitaka bez ikakve imovine.

Maksimalno i teoretski je mogao da potroši 26 miliona EUR-a jer mu je toliko isplaćeno. S obzirom da kompanija funkcioniše i izmiruje svoje obaveze kako prema zaposlenima, tako i prema dobavljačima izvesno da je potrošeno znatno manje i da ima dovoljne zalihe keša. Izveštaj za Q2 koji se očekuje će dati precizniji odgovor. Ja znam da je od osnivanja do Aprila kompanija potrošila 54.889 EUR od toga 32,743 EUR na zarade. Isto tako do aprila je kupila imovine u iznosu od 1.876.371 EUR. S obzirom da je kompanija tek krenula da radi od aprila gro troškova i ulaganja u imovinu je nastao kasnije naravno. Početkom aprila kompanija je na računu imala 18.449.926 EUR.

To je hipotetičko pitanje jednako onome koliko će ostati AS ili CA ili bilo kojoj aviokompaniji na svetu nakon zime…? Da znam, vodio bih najveću aviokompaniju na svetu verovatno.

Ono što ja mogu da znam, a bez da zavirujem u staklenu kuglu je dinamika trošenja uplaćenog kapitala u YM2 do sada, i pokazatelji su pristojni. Ne vidi se neko preterano spaljivanje uplaćenog keša i vidi se da postoji makar nakana i naznaka domaćinskog poslovanja.

Vi ste sami sebi dali odgovor postavljajući ovakve teze. Od 9 teza koje ste postavili, za dosta njih ste napisali da su “NEPREDVIĐENE” i krivica za bar 5-6 pada na bivšem menadžmentu YM1 i sadašnjem stečajnom upravniku tj. na bivšoj vlasti koja nikako da shvati da je bivša vlast. Ko na ovom svetu može da planira da će predstavnik države u kompaniji u stečaju da radi protiv države za koju radi? To je nemoguće planirati jer je apsolutno iracionalno. I u tome je čitava stvar.

Nije YM2 kriva što održava avione u Bratislavi, jer prosto mora da održava avione negde, već je kriv stečajni upravnik YM1 jer nije dozvolio da se izvrši nekakav transfer licenca i osoblja. Nije kriva država što kao vlasnik YM2 i YM1 želi da zadrži kakav takav kontinuitet brenda već je kriv stečajni upravnik što istom vlasniku obe kompanije to ne dozvoljava pa tuži sam sebe tj. stečajni upravnik koji radi za državu tuži državu kao vlasnika YM1?!? Sa tim YM2 nema nikakve veze..nisu valjda trebali da se nazovu Air Malawi da bi zadovoljili bivšu vlast i stečajnog upravnika? Stvar aviona, stvar Part45, stvar imena i brenda nisu stvar biznisa već politike i kostura koji su ispali iz ormara YM1 a ne lošeg planiranja za YM2. YM2 je pogrešna adresa za rešavanje tih problema.

Opet, YM1 je spaljivao 15-20 miliona svake godine sa svim destinacijama i svim avionima koje je imao…za iznos ekvivalentan samo 2,5 godina spaljivanja tog novca jedna kompanija je postala vlasnik 3 pristojna aviona i napravila novu kompaniju. To je već napredak merljiv u svetlosnim godinama.

YM1 je pržio bar 15-20 miliona svake godine od osnivanja u proseku. I kad je kretao sa operacijama i kad je bio na 100% aviona i linija. Od 2008 do korone je spržio 77 miliona direktne državne plus 110 miliona gubitaka, plus je državu doveo u poziciju da garantuje za jedno 35-40 miliona mogućih kazni i penala. Na sve to više niko ni ne spominje osnivački kapital od 37 miliona evra za YM1 jer je besmisleno ali je osnivački kapital za YM2 veliki problem. Ako YM2 bude pržio 20 miliona godišnje u svojoj 15 godini postojanja imaću isto mišljenje.

Ako je nacionalna aviokompanija biznis kao i svaki drugi onda njegov vlasnik ima pravo da sa njim radi šta hoće i kad hoće. Swissair i Sabena kao legende vazduhoplovstva su otišle pod led kada si njihovi vlasnici shvatili da im nije više u poslovnom interesu da održavaju te kompanije..i to je to. Ne možete vi vlasnicima koji su uložilinsvoj kapital da tumačite da je njihov poslovni interes drugačiji od onoga što oni misle da jeste.

Ako nacionalna aviokompanija mora da služi široj državnoj i društvenoj ulozi onda to treba da radi ili sa profitom ako je moguće, a ako nije sa najmanjim gubitkom. Da bi bili u mogućnosti uporedi YM1 i YM2 potrebno je da prođe.bar 5-10 godina od početka rada YM2.

Kad se kaže šta hoće i kad hoće onda se misli na akcije racionalnog aktera u biznisu, gde se država posmatra samo kao još jedan igrač na tržištu i od nje očekuje da se ponaša kao i svi ostali igrači i da ne koristi svoju ulogu da bi narušila pravila normalne tržišne konkurencije. Ne važi samo za aviokompanije.

Pa tako ako u jednu aviokomaniju uložiš 37 miliona početnog kapitala, ako još spržiš 77 miliona tek tako, i ako na kraju imaš preko 110 gubitka i preti ti još opasnost od 30-40 miliona kazni ti kao racionalni vlasnik kompanije znaš da od tog posla nema ništa jer da bi došao samo na nulu ti moraš nekako da zaradiš 37+77+110. Ti kao racionalni vlasnik znaš da je to nemoguće s obzirom na tvoju prethodnu istoriju i tržište na kojem radiš. Racionalan vlasnik će zatvoriti taj. Neće nastaviti spaljivati kapital. Nastaviti spaljivati kapital znači da ti možeš da letiš i deliš besplatne karte okolo ( kad se saberu svi ovi gubici ispada da je YM1 miliome karata podelio besplatno). To racionalni igrači na tržištu me mogu da postignu.

EU ni privatnom vlasniku kompanije ne bi dozvolila tako da radi, pa ne dozvoljava ni državi. Jednostavno u osnovi ekonomske teorije je svrha postojanja kompanije u stvaranju dodatne vrednosti na kapital koji je investitor uložio , a ne uništavanje tog kapitala kao cilj kompanije.

Lufthansa grupa je kompanija gde su većina kapitala privatna., IAG isto (i sa 25% Katarske države doduše još uvek su privatni vlasnici većina). I svakako i jedna i druga megagrupa su podložne pravilima EU iako su privatni kapital. Sutra ako bi jedna ili druga odlučila da deli besplatne karte i da tek tako spaljuje milijarde dolara godišnje to im ne bi bilo dozvoljeno jer bi narušili pravila konkurencije.

CG će od 110 duga morati platiti samo ono gde je kao država/vlasnik bila garant toga duga. To je recimo bila kod aviona i motora i tu se država umešala i kupila avione. Ako država nije potpisala da bilo šta garantuje, a to je za većinu od ovih 110 miliona onda je to klasičan stečaj kompanije gde vlasnik nije odgovoran svojom imovinom i poverioci se naplaćuju iz imovine stečajnog dužnika, a ne njegovog vlasnika.

Paralela bi bila sledeća. U Zagrebačke mažoretkinje ste uložili 37 hiljada evra. Kako posao godinama nije išao dobro vi se iz svog džepa dodali još 77 hiljada. Uprkos tome na kraju 2020 vi niste platili 110 hilhada evra plata, poreza, po neki kredit itd, itd… Vi ste garantovali samo sa kredite jer banke neće da vam ih daju bez garancije. To ćete vratiti sopstvenom imovinom kao vlasnik. Ostatak dugova se naplaćuje iz imovine kompanije, a ne vaše imovine. Niko vam neće uzeti kući npr.

I vi mnogo volite da se bavite tim poslom i hoćete da ga nastavite. To je ok. Da li ćete kao racionalni akter platiti ovih 110 hiljada iz svog džepa ili uzeti novi kredit da bi platili dugove (ko bi vam ga dao sa 110 minusa?) ili ćete zatvoriti jedan biznis, platiti samo ono što ste garantovali lično i otvorite novu firmu. Šta bi vi kao poduzetnik uradili?

Primer je samo primer. Nije priča konkretno o vama i vašoj kompaniji. Mogao sam da stavim i Beogradske mažoretkinje i da sam ja vlasnik.

Malo vas zbunjuju pravila zaštite konkurencije, ali to je kompleksna oblast u kojoj se ni ja ne snalazim 100%. Opet ću koristiti primer Zagrebačkih mažoretkinja, ne zamerite. Vi ćete sigurno nekada organizovati besplatan nastup Zagrebačkih mažoretkinja, ali ćete to uraditi u svrhu promocije vašeg bizisa. Vi danas dajete nešto besplatno( nastup, promotivni materijal) u nadi da će to kasnije generisati prihod, vašu zaradu kao vlasnika. Vama besplatan nastup nije osnovni način delovanja, vi besplatan nastup koristitite kao alat u poslovanju. To ne narušava nikakvu konkurenciju. No, Zagrebačke mažoretkinje gube novac već 10 godina. Praktično nema nikakve šanse da taj novac vrate vlasniku, a vi idete okolo i stalno pravite besplatne nastupe. Naravno da to krši pravila konkurencije. Vi bi tako uništavali poslovnu šansu onih mažoretkinja koji se rukovode poslovnim principom.

Što se tiče dugova YM1 da sad ne bi išli stavku po stavku svakog dugovanja ostavićemo za neki drugi put u skorijoj budućnosti kada će se ovo rešavati. Generalno, državna garancija se daje za kredite i na nabavku vazduhoplova.

To sam već odgovorio. Kad Luftika negde dampira cenu ona to ne radi da bi povećala svoje gubitke koje je nagomilala od svog samog početka već upravo suprotno da bi zaradila. Tu je vrlo jasna razlika. Kad investitor upuca novac koji eto plastično može da se izrazi kroz besplatne karte, a zna da taj novac više nikad videti neće onda krši pravila konkurencije. Kada investitor spuca neki novac merljiv kroz besplatne karte sa ciljem da poveća prihod i zaradu onda se ponaša kao racionalni tržišni igrač.

Prosto stvar ekonomske teorije.

(1) Svi privatnici na tržištu su po pravilu racionalni akteri. Polazi se od normalne premise da niko od njih ne osniva kompaniju da bi od nje izgubio već valjda da bi od nje zaradio.

(2) Kad se razmatra jedan od aspekata koji može da naruši normalna pravila zaštite konkurencije koji se zove “nedozvoljena državna pomoć” prirodno je da je država uvek jedan od aktera takve aktivnosti. Jer da nije, ne bi se zvala “nedozvoljena DRŽAVNA pomoć.

(3) Ogromna većina primera nedozvoljene državne pomoći se upravo odnosi na kompanije koje imaju državno vlasništvo. Država radije otpiše ili preuzme dug CA ili brodogradilištima nego Zagrebačkim mažoretkinjama. Ali kad bi nekim slučajem i Zagrebačkim mažoretkinjama otpisala poreske obaveze npr. ta kompanija bez obzira što je 100% privatna bi primila tako nedozvoljenu državnu pomoć i država i kompanija bi narušili pravila zaštite konkurencije

Vlasnik jednog biznisa, a to je u ovom slučaju država CG je odlučila da joj poslovni inteeres leži u zatvaranju jedne kompanije i otvaranju druge. Ona, kao i vi ste vlasnici svojih biznisa, i vi valjda znate koji je vaš poslovni interes i ne želite da vam ga bilo ko tumači. Zamislite da vi želite da zatvorite komaniju Zagrebačke mažoretkinje i da otvorite novu firmu Mažoretkinje iz Zagreba prosto jer smatrate da je to vaš legitiman poslovan interes. Onda dođe vaša supruga kao predstavnik vlasnika i zabrani vama kao vlasniku da uradite tu tranziciju i novo ime. Suludo i iracionalno.

Isto tako svaka aviokompanija bi poželela yield po availabe seat km koji AS i YM2 imaju na letovima Sr-Cg i obrnuto s obzirom na minimalnu cenu karte od 115 EUR. To su najprofitabilniji letovi obe kompanije i zato se ove kompanije preko država drže kartela i ne daju igračima iz EU da uđu na tu rutu. Ne razumeju ni jedni ni drugi da će nižom cenom karte da stimulišu putovanje i broj putnika alinto je duga priča koja će se završiti ulaskom jedne od ove dve države, ili obe u EU. Onda će Rayan da leti 5x dnevno za 5 evra…

Čim bude primenjena 2 faza liberalizacije vazdušnog saobraćaja po Sporazumu leteće ko hoće. Za sad je to vezano za pristup EU, ali ne fiksno i moguća su drugačija rešenja. Šta ako region ne bude primljem u EU, ali bude u Evropskoj ekonomskoj zoni kao Island npr kao neko međurešenje.

S obzirom na let od 30 min i min cenu od 115 evra mislim da se isplati i sa LF od 33%

Koliko košta blok sat na A320 AS? Ja sam onomad znao sve za 737 porodicu. 170 sedišta × 0,33× min 115 = cca 6500 evra. Mogu skoro da se kladim da je 50% blok jeftiniji od 6500 evra. Matematika.

Gore je greška..treba da stoji blok sat jeftiniji od 6500 evra.

Naravno da sam pojednostavio stvar i kalkulaciju, ali evo….sa 56-57 putnika ukupni troškovi leta BEG-TGD-BEG sigurno ne prelaze tih 6500 evra. Verujem da grešim u +-10%. Pobogu, radi se o 185 milja.

Ok. Nisam ni tražio da se bavite. Sa nekim prethodnim znanjem sam ustvrdio nešto i stao iza toga.

Gorkov, uživao sam čitajući vaše komentare. Vidi se da struka izbija iz svake vaše rečenice. Smireno i argumentovano. 👍

Gorkov ocito radi za Air Montenegro.

Jok ja. Ni dana rada u aviokompanijama. Jesam doduše 5 godina radio u CG. 😇

Pretplatite se na

DNEVNI BILTEN

– bitno više novosti (svaki dan >15)
– bitno svježije novosti nego na zamaaero
– stiže na vaš e-mail svaki radni dan

Na Dnevni bilten su pretplaćene najveće institucije i zračne luke

Pročitajte više>

POŠALJITE NOVOST

Budite i vi novinar zamaaero!
Ako pošaljete 10 novosti koje objavimo možete postati honorarni suradnik
i pisati za novac!