zamaaero@gmail.com

+385(0)1/3465886

zamaaero@gmail.com | +385(0)1/3465886

Novosti iz regije

Skopje u VII. mjesecu više putnika od Zagreba

Skopje je u VII. mjesecu imalo 192.638 putnika. Ovo pak znači da je Skopje u prvih sedam mjeseci imalo 567.360 putnika, bitno više nego Zagreb koji je na 4. mjestu sa tek 491.695 putnika i koji je u VII. mjesecu imao tek 154.323 putnika. Ostaje za vidjeti hoće li otvaranje baze Ryanair u IX. mjesecu biti dostatno da Zagreb godinu dovrši sa više putnika od Skopja i popne se na 3. mjesto u regiji (iza Prištine i Beograda). Na što je spao Zagreb, majko mila!

autor: Alen Šćuric, analitičar (Zagreb), foto: Aerodrom Skopje

37 Komentar/a
Najnoviji
Najstariji
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare

Vo isto vreme ima popis i vo Makedonija i vo Hrvatska pa podatici te kje pikazhat kolku naselenie ima Zagreb a kolku Skopje, se nadevam deka realno sta nema da ce razochara!

Генерални податоци за Град Скопје, Град Белград и Град Загреб (споредбена анализа)
Објавено: 09/07/2014

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.
skopje-belgrad-zagreb

Град Скопје – Генерални податоци
Градот Скопје, како главен град на Република Македонија е единствен град од вкупно 33 града во Републиката кој е поделен на одделни општини. Се до 1996 година постоеле 5 општини кои ги опфаќале и сите селски населби во Скопската Котлина. Меѓутоа со востановувањето на територијалната поделба на Република Македонија во 1996 година, биле озаконети 9 рурални и 7 градски општини и тоа: Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари. Покрај овие урбани општински целини, постоело и Градско собрание кое имало за цел да ја координира работата на споменатите општини.

SKO1_1_Skopje08Денес, согласно новиот Закон за територијална организација на локалната самоуправа на Република Македонија, во Градот Скопје има 10 општини. Тоа се всушност постојните седум општини од претходно на кои се додадени нови три општини и тоа: Аеродром, Бутел и Сарај. Според бројот на жители, најголема општина во Град Скопје е Гази Баба со 72.617 жители, а најмала е Шуто Оризари со 20.800 жители. Според површината најголема општина во Градот Скопје е Сарај со 229 км2, а најмала е Чаир со 3,5 км2. Инаку, вкупната површина на Градот Скопје изнесува 1.818 км2, а вкупното население според последниот попис на населението е 668.518 жители (66,75% се Македонци, меѓутоа околу 15% од тоа претставува селско население поради големиот број на села во составот на општина Сарај).

Подолу, во табелата е прикажано населението и демографијата во Градот Скопје низ историјата:

Население низ историјата
Година Жители %±
1913 43.331 —
1919 51.758 19.4%
1926 69.269 33.8%
1931 68.334 −1.3%
1935 70.716 3.5%
1948 102.600 45.1%
1953 139.200 35.7%
1961 197.300 41.7%
1971 312.300 58.3%
1981 408.100 30.7%
1994 448.200 9.8%
2002 506.926 13.1%
2006 668.518 31.9%

Од табелата, јасно може да се увиди дека денес, по претпоставеното зголемување од минатото, бројот на жители во Градот Скопје достигнува, а многу веројатно и ја надминува бројката од 800.000 жители.

Исто така, иако Скопје претставува главен културен, универзитетски и научен центар, иако во однос на другите општини во Републиката има најголем број лица со завршено високо образование, сепак во градот е значително и учеството на лица со ниско или никакво образование. Тоа се главно доселеници од руралните подрачја, како од внатерешноста, така и од Косово и Санџак. Загрижувачки е фактот дека во еден најголем урбан центар во Републиката како што е Скопје има голем број население без школска подготовка, а според податоците од 1994 година, такви имало 12.535 лица. Тие заедно со лицата со непотполно завршено основно образование и завршено само основно образование, ги имало дури 131.691 лице или 38% од тогашното вкупно население во градот на возраст поголема од 10 години (иако се од подамнешен датум, сепак податоците се загрижувачки, па вреди да се посвети внимание на нив во оваа серија на статии).

За да се види вистинската состојба со точни најнови информации потребен е попис на населението кој ќе ја долови реалната слика и со тоа карактерот и обемот на различните потреби на Скопјани. Овие податоци сепак најмногу треба да им бидат од значење на градските власти, кои ја имаат главната улога и кои повеќе треба да се ангажираат за подобро утре на Македонската метропола – Скопје.

2. Град Белград – Општи податоци

belgrade21Белград е главен и најголем град во Република Србија. Градот Белград има статус на посебна територијална единица во Србија, со свои посебни органи на локалната самоуправа. Неговата територија е поделена на 17 градски општини, од кои секоја има свои локални органи. Белград зазема преку 3,6% од територијата на Република Србија, а во него живеат 21% од вкупниот број граѓани во делот на Србија на кој е извршен попис во 2002 година (без податоци за Косово и Метохија).

Согласно правото на Република Србија, локланата самоуправа во оваа држава се остварува во: општините, градовите и Градот Белград.

Територијата на Градот Белград се утврдува со закон. Градот Белград има статут со кој се утврдува кои работи ги врши Градот Белград, а кои работи ги вршат градските општини во неговиот состав и се уредува организацијата на градот, како и други прашања од интерес за Градот Белград. Градска општина е дел од територијата на Градот Белград во која се вршат одредени работи на локалната самоуправа утврдени со Статутот на градот. Подолу во табелата е списокот на градските општини на подрачјето на Градот Белград со детални податоци за секоја од нив:

Име Површина(km²) Население (1991) Население (2002)
Барајево 213 20.846 24.641
Вождовац 148 156.373 160.768
Врачар 3 67.438 58.386
Гроцка 289 65.735 75.466
Ѕвездара 32 135.694 132.621
Земун 150 141.695 152.950
Лазаревац 384 57.848 58.511
Младеновац 339 54.517 52.490
Нови Београд 41 218.633 217.773
Обреновац 411 67.654 70.975
Палилула 451 150.208 155.902
Раковица 31 96.300 99.000
Савски венац 14 45.961 42.505
Сопот 271 19.977 20.390
Стари град 5 68.552 55.543
Сурчин 288 34.463 38.695
Чукарица 156 150.257 168.508
ВКУПНО 3.227 1.552.151 1.576.124

Од податоците може да се увиди дека пред дванаесет години Градот Белград имал повеќе од 1,5 милиони жители, кој број сега е значително поголем и според некои неофицијални податоци моменталниот број на жители „се движи“ околу бројката два милиони. Со ова можеме да кажеме дека се работи за регионална метропола, која се стреми да стане и Европска метропола.

Според пописот на населението од 2002 година, од овој број на жители, според етнички групи жителите се изјасниле како Срби (1.417.187), Југословени (22.161), Црногорци (21.190), Роми (19.191), Хрвати (10.381), Македонци (8.372) и Муслимани (4.617).

3. Град Загреб – Генерални податоци

Загреб е главен град на Република Хрватска и најголем град во државата по број на жители. Градот Загреб еZagreb-Jelacicplace посебна единствена, територијална, управна и самоуправна единица која има статус на град (како единица на локланата самоуправа), а воедно има статус и на регион – жупанија (како единица на подрачната самоуправа). Според пописот на населението од 2001 година, Градот Загреб има 779.145 жители (а денес тој број е значително поголем), од кои гледано по националност големо мнозинство се Хрватите (околу 92%), а од малцинствата тука живеат Срби, Словенци, Бошњаци (Босански муслимани) и Албанци.

На подрачјето на Град Загреб во 1999 година основани се градски области (градске четврти) и месни одбори како облици на месната самоуправа. Во градот основани се 17 градски области (областите неформално се делат на квартови) и тоа следниве:

Ред.бр. Област (четврт) Површина(km²) Население (2001.) Густина на населението (нас/km²)
Доњи град 3,01 45 108 14 956,2
Горњи град -Медвешчак 10,12 36 384 3593,5
Трње 7,37 45 267 6146,2
Максимир 14,35 49 750 3467,1
Пешченица –Житњак 35,30 58 283 1651,3
Нови Загреб – исток 16,54 65 301 3947,1
Нови Загреб – запад 62,59 48 981 782,5
Трешњевка – сјевер 5,83 55 358 9498,6
Трешњевка – југ 9,84 67 162 6828,1
Чрномерец 24,33 38 762 1593,4
Горња Дубрава 40,28 61 388 1524,1
Доња Дубрава 10,82 35 944 3321,1
Стењевец 12,18 41 257 3387,3
Подсусет – Врапче 36,05 42 360 1175,1
Подсљеме 60,11 17 744 295,2
Сесвете 165,26 59 212 358,3
Брезовица 127,45 10 884 85,4
ВКУПНО 641,43 779 145 1214,9

Загреб денес претставува управно, економско, културно, сообраќајно и научно средиште на Хрватска. По положбата и културата спаѓа во градовите на Средна Европа.

=============

***Главниот „проблем“ на овие три главни градови од регионот е тоа што тие во поновата историја постојано и брзо се шират (не)плански пред се со голема миграција на населението од другите области и градови на овие три држави. Со ова миграција тие едноставно не можат да постигнат да бидат организирани на високо ниво, ниту пак културно да одржат некое постојано ниво и да одржат рамномерен континуитет во својот сеопшт развој. Напротивм овие главни градови стануваат се’ повеќе мултикултурни, но и стануваат единствен главен центар на сите збиднувања во своите држави. За сметка на зголемената концентрација на живот во главните градови просто „се пустошат“ останатите области, па колку повеќе јакнее главниот град, толку повеќе слабее државата како целина. Со оглед на оваа констатација, многу подобра препорака би била онаа да се следи примерот на Љубљана и воопшто на Република Словенија каде што акцентот е ставен на рамномерен развој на сите области во републиката, а стекнувањето на жителство на главниот град е значително покомплицирана и помакотрпна мисија.

продолжува….

Автор: М-р Мирослав Драганов

–ПРАВДИКО–

Следно: Кои надлежности ги имаат главните градови на Република Македонија, Република Србија и Република Хрватска!?

Screenshot_2М-р Мирослав Драганов е магистер по право со положен правосуден испит, со искуство помеѓу другото како демонстратор на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје и како приправник и стручен соработник во Адвокатското друштво Поленак – Скопје.

Сподели на:
FacebookTwitterLinkedInPinterestPrint
Препорачуваме
Во Турција почна судењето за убиството на рускиот амбасадор
Во Турција почна судењето за убиството на рускиот амбасадор
По тужбата за мобинг и кривична пријава за Владимир Панчевски
По тужбата за мобинг и кривична пријава за Владимир Панчевски
Кривична пријава за претседателот на Студенскиот парламент на УГД
Кривична пријава за претседателот на Студенскиот парламент на УГД
Членството на Црна Гора во НАТО – тест за САД и Русија
Членството на Црна Гора во НАТО – тест за САД и Русија
Уапсени двајца тетовци во чиј „голф“ бил пронајден кокаин
Уапсени двајца тетовци во чиј „голф“ бил пронајден кокаин
Општо за пензиските столбови
Општо за пензиските столбови
Неуспешен референдумот во Валандово
Неуспешен референдумот во Валандово
Овластувањата на лицата кои вршат приватно обезбедување
Овластувањата на лицата кои вршат приватно обезбедување
Се одбележуваат 14 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор
Се одбележуваат 14 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор
Охриѓанка барала 5.000 евра за да сведочи
Охриѓанка барала 5.000 евра за да сведочи
5то издание на неповторливата предновогодишна забава за вработените во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола, овој пат за 3000 вработени – бројка која навистина вреди да се прослави
5то издание на неповторливата предновогодишна забава за вработените во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола, овој пат за 3000 вработени – бројка која навистина вреди да се прослави
АВМУ: Скандалозни решенија во измените на Изборниот законик
АВМУ: Скандалозни решенија во измените на Изборниот законик
« Развој на антидискриминационото законодавство во Европа – Споредба на 25 земји членки на ЕУ / Законот за обештетување на стечјаците пред можна измена – ќе се зголемува опфатот »

Skopje ima povekje od 850 000 naselenie, taka da ne se zamisluvajte deka Zagreb e edna golema metropola!

Toa se podatici od 2002 god prochitaj poubavo vprocem segashniot popus toa kje go pokazhe, Zagreb vo povrshina nisto ne e pogolem od Skopje i moze da se sporeduva do nego a e daleku vo golemi a od gradovi kako Belgrad i Sofija

Spored popus 2002 Skopje e 700 000 ziteli, taka da mozhete da pishuvale shto sakate ama realno sta ne e takva kako shto ja posakuvate, realno vo Skopje se grada celu novi kvart ovi shto ne e slushaj so vashiot drag Zagreb

Скопје — главен и најголем град во Македонија, кој воедно претставува административен, политички, стопански, културен, образовен и научен центар. Се наоѓа во северниот дел на државата, а во средишниот дел на Балканскиот Полуостров распространет на бреговите на реката Вардар. Камен мост се наоѓа крај реката Вардар. Македонски народен театар се наоѓа на булевар Св. Климент Охридски. Сули ан е тој сарај, кој се наоѓа во Старата чаршија во Скопје. МРТВ е приватна телевизиска станица во Македонија, а потоа Порта „Македонија“, Воин на коњ и Скопско кале се наоѓаат. Подоцна во 84 или 85 година императорот Домицијан основал колонија Флавија Скупи, град со римски самоуправни права кој бил најголем на просторот од Солун на југ до Дунав на север. Во тоа време Скопје доживува голем развој и станува град со свој бискуп. Во Втората светска војна Скопје повторно е окупирано од Бугарија, сојузник на нацистичка Германија. На 22 април 1941 година бугарската Петта армија го окупира Скопје и остана во градот сè до 9 септември 1944 година. На 13 ноември 1944 година борците од 42-та и 50-та народноослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада го ослободуваат Скопје од германската фашистичка окупација. Скопје е прв по големина град во Македонија според бројот на жители (2015 г.). На 6 август 2016 година Скопскиот Регион го зафати големо невреме, што резултира со силен ветар и полави. Во невремето животот го загубија 22 лица.

Скопје
Главен град
Од горе надолу, од лево кон десно: Камен мост • Македонски народен театар • Сули ан во Старата чаршија • МРТВ • Порта „Македонија“ • Воин на коњ • Скопско кале
Од горе надолу, од лево кон десно: Камен мост • Македонски народен театар • Сули ан во Старата чаршија • МРТВ • Порта „Македонија“ • Воин на коњ • Скопско кале
Знаме на Скопје
Знаме Грб на Скопје
Грб

Население (2015)[2]
• Главен град
811,045
• Густина
0,014/км2 (0,037/ми2)

To samo govori o tome kroz kakvu krizu, egzistencijalnu krizu prolazi ZAG.

Poražavajući podatak.

Beograd u jednom mesecu vise nego li Zagreb u 7 meseci?

Da li je to moguce? Ovaj sa nadimkom “Zagreb” ima odmah da ode na sedative.

Kako sada nitko ovdje ne pili o naslovu. Da je tako nešto pisalo za Beograd svi bi urlali na sva zvona kako je naslov tendeciozan, nacionalistički, da je morao biti drugačiji.

Baš svaki puta kada se radi o Srbiji tako se piše, kritizira i zanovjeta. A kad je riječ o Hrvatskoj nitko se ne buni. O mentalitet, mentalitet!

Upravo ti piliš o naslovu,ali to nitko ovdje ne kupuje.I dobro je da je tako.

Kako se neko može buniti na tačno iznesene brojeve? Bolje Skoplje i to je to, nema se tu šta buniti

Možda zato što ste uporedili samo sa Bg a ne i sa ostalima od kojih takođe više letova ima, možda je prikladnije bilo reći da ima najviše letova za Tel Aviv u regiji!? Nemam pojma ali činjenica ako je istinita tu apsolutno ne vidim razloga da bi nekome smetala. Fakt je fakt.

Mozda bas zato sto se Srbi bune danas imam kompaniju kao JU a ne OU. Mozda zato nas koncesionar nije smanjio prvobitni plan. Mozda zato imamo dugolinijski saobracaj tokom cele godine. Mozda zato imamo bazu legacy i LCC u BEG.
Mozda bi i vama bilo bolje da se malo vise bunite a ne da cutite i da stitite interese LH Grupe na svom aeodromu.

Kako stitite ovog “Zagreba” pa to je neverovatno….Brisete sve sto mu se kaze.

Sto ste onda obrisali komentar da reaguje na naslov a ne na sustinu teksta?

A koje je to pravilo?

Zahreb je samo pokazao da je turistički sezonalni aerodrom, slab turizam slab i Zagreb. Kao i svi hrvatski aerodromi.

I nije Zagreb na 4 mjestu za prvih 7 mjeseci nego na 5, pretekao ga je i Split.

Upravo se spremam nakon dvije godine pauze uskoplje ali nemam novac za avion pa idem za bla bla car do Beograda a onda sa Fudeks autobus do Skoplja.

Skoplju dobim nove stanove besplatno koliko god želim ipak sam ja tri godine bio direktor AWT Makedonija doduše u prošlom stoljeću ali dobri Makedonci mi sve vrate.

Pour le cadeau bien mais maintenant. Ponekad dobijem i hotele besplatno taj po restoranima u Skoplju jedem besplatno ili mi drugi plate kao Uranija ,Dojrana.

Letio sam u Skoplje avionom 2019 rukometaš ima Zagreba i Celja jer sam dobio besplatno kao novinar. Na povratku umjesto aviona Croatia Airlines sletio je foker 100 mog prijatelja marka cvijina i zaplašio neke putnike koji su sa mnom letili za Zagreb.

Pretplatite se na

DNEVNI BILTEN

– bitno više novosti (svaki dan >15)
– bitno svježije novosti nego na zamaaero
– stiže na vaš e-mail svaki radni dan

Na Dnevni bilten su pretplaćene najveće institucije i zračne luke

Pročitajte više>

POŠALJITE NOVOST

Budite i vi novinar zamaaero!
Ako pošaljete 10 novosti koje objavimo možete postati honorarni suradnik
i pisati za novac!