zamaaero@gmail.com

+385(0)1/3465886

zamaaero@gmail.com | +385(0)1/3465886

Analize, Istaknuto

KOLUMNA ALENA ŠĆURICA: Željava

Vojni kompleks Željava, ono ljudi wooow! Istinski wooow. A to vam kaže čovjek koji je dva puta obišao planetu i vidio toga koliko 100.000 ljudi ne vidi u svom životu. Željava mi je definitivno jedna od najjačih stvari koje sam do sada vidio. Ne mogu vjerovati da mi je trebalo toliko dugo da posjetim Željavu.

Zbog posjeta Željavi, ove subote 8.7. sam morao prolongirati odlazak u Podgoricu na sastanak sa Air Montenegrom i Aerodromima Crne Gore. I nije mi žao. Fascinantno, istinski fascinantno. Iskreno svaki zrakoplovni entuzijast mora otići što prije u Željavu.

Zamaaero će na jesen organizirati izlet u Željavu za svoje čitatelje i vjerujte mi to će biti izlet nad izletima.

 

Kako je nastala Željava

Iskreno, sa današnje točke gledišta Željava je bila produkt megalomanije i ekstremnog straha bivše države od vanjskih neprijatelja. Željava je bila najveći aerodrom u Jugoslaviji i jedan od najvećih u Europi.

Nije Željava jedina koja je imala ogromne podzemne komplekse. Takvih bunkere je bilo diljem države. Bunkere su imali čak i državni velikodostojnici uz svoje vikendice poput one Jakova Blaževića u minijaturnom selu Lukovom Šugarju. Država je imala bunkere za sklanjanje visokih funkcionera u slučaju nuklearnog rata, imala je podzemne štabove (komandna mjesta), imala je podzemne brodske luke, podzemne aerodrome, podzemne baze. Najveći takvi aerodromi u Jugoslaviji su bili Željava, Slatina kod Prištine i Šipčanik kod Podgorice (tada Titograda).

Četrdesetak podzemnih objekata diljem Jugoslavije koštali su državu 90 milijardi USD, a sama Željava je koštala 8 milijardi USD. Željava je bila najskuplji objekt ikada sagrađen u Jugoslaviji.

Lokacija je izabrana jer je dovoljno u dubini teritorija Jugoslavije kako bi se mogla braniti, jel ima ravan dio (uzletno-slatene staze) i planinu (podzemni tuneli), te jel je dovoljno blizu strateškim objektima Jugoslavije, u prvom redu Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Splitu (glavna mornarička luka). Tvorci projekta su 1954. zaključili da su baze u Batajnici i Somboru previše ranjive i da bi u slučaju napada Varšavskog pakta u samo 20 dana bili uništeni svi borbeni avioni, tj. da bi JNA dnevno imala 5% gubitaka.

Željava se gradila od 1959. do 1968. kada je ubrzano otvorena radi sovjetske invazije na Čehoslovačku. Glavni projektant aerodroma je bio gospodin Dragoslav Sobotka. Aerodrom je rađen u ogromnoj tajnosti, a radila su ga isključivo domaća poduzeća. Aerodrom je rađen po uzoru na švedski model podzemnih aerodroma.

Radi izgradnje Željave potpuno je iseljeno mjesto Baljevac, a djelomično i samo selo Željava. Na prostoru između ulaza 3 i 4 nalazi se groblje Baljevac koje je napušteno.

Željava je bila „neosvojiva“. Naravno, malo pretjerana propaganda JNA, ali ona je istinski bila tvrđava, bunker koji se teško mogao naštetiti. Prva vrata su mogla izdržati nuklearni udar od 20 kilotona (jačina atomske bombe bačene na Nagasaki), no arhitektonska konstrukcija ulaska u tunele je napravila to da se udar lomio i rapidno smanjivao pa je do zavoja prvog tunela mogla izdržati udar od 100 kilotona. Na kraju je ulaz 2 bio bočno uz još jedna vrata gdje se moglo izdržati navodno i čak petsto kilotona udara.

Aerodrom je smješten u podnožju planine Plješivice. Većina kompleksa je u Hrvatskoj, a piste 2. i 5. su na području BiH.

 

Izgled i funkcija aerodroma

Aerodrom je više nego impresivan. Dok se gradio aerodrom je imao kodni naziv „Klek“, a potom „Objekt 505“. Aerodrom Željava je tijekom Jugoslavija bio najveća tajna i o njemu se nije pričalo. Zaposlenici su imali jak stupanj autocenzure i doslovce nisu raspravljali o aerodromu izvan objekta, ali i u objektu nisu odlazili u zone koje nisu bile njihove. Tako da je jako malen broj ljudi bio upoznat sa cijelim kompleksom Željave. No, sve to je bio nonsens konspirativne Jugoslavije jer je Željava snimljena američkim satelitom Corona već 1968. dakle odmah po otvaranju.

Aerodrom je imao četiri cjeline: tunele, stajanku i piste, vojarnu, te kontrolni toranj sa radarskom postajom. Sustav je imao sedam radara koji su svaki koštali po 12 milijuna dolara. Sistem za navođenje je koštao 50 milijuna dolara i to je bio najskuplji sistem u JNA. Britanskim radarima S-613 sa dometom od 400 km nadgledao se teritorij dobrog dijela Italije, skoro cijela Austrija i Mađarska, te manji dio Slovačke i Rumunjske.

Unutar aerodroma postoji kompleks četiri glavna tunela koji su međusobno spojeni imaju oblik slova M sa ekstenzijama. Tuneli su široki 15,5 metara, a najveća širina je 20 metara. Kako su tadašnji avioni Mig-21 bili široki 7,15 metara, bili su parkirani lijevo, a desnih 8,35 metara je služilo za dostavna i druga vozila, prolaze i za rulanje aviona van kompleksa. Tuneli su visoki 6, 8 i 12 metara, većina je visoka 8 metara. Najviši tunel je visok 14 metara. Tuneli su dugi 350, 400 i 500 metara. Cijeli kompleks Željave se prostirao na 15 kilometara dužine i 5 kilometara širine, a podzemni tuneli su bili dugački ukupno 3,5 kilometara.

Na aerodromu su bile tri eskadrile 124. i 125. lovačka, te 352. izviđačka koji su bili sastavni dio 117 lovačko-avijacijski puka. Na aerodromu se održavalo i školovanje koje je pripadalo bazi u Puli. Na aerodromu su prvenstveno bili avioni Mig-21, a naš vodić tvrdi da su kasnije došli i Mig-29, iako za to nema baš nikakvih dokaza niti informacija. Željava je zbog svog strateškog značaja bila direktno podređena zapovjedništvu RZ i PZO u Beogradu.

Na aerodromu je bilo smješteno 42 aviona iako se lagano i redovno moglo smjestiti 58 aviona za koliko ja baza dizajnirana. U slučaju ratne opasnosti uz poseban režim moglo se smjestiti 80 aviona, a u krajnjoj nuždi i 120 aviona Mig 21. Svi avioni su i u mirnodopskom vremenu bili smješteni isključivo ispod zemlje. Na letački dan izlazili su samo angažirani zrakoplovi, a jedini dežurni avioni koji su bili naoružani i spremi za polijetanje su bili dežurni par. Dežurni par je, kao i na Batajnici, radio 24 sata 7 dana u tjednu.

Baza je bila elitna i služenje u njoj smatralo se čašću i vrhuncem karijere. Samo najbolji su dolazili u Željavu.

Osim četiri glavna tunela postoji središnje mjesto tzv. zvijezda koja se nalazila između tunela 3 i 4. Zvijezda je imala središnju okruglu prostoriju iz koje su zvjezdasto išli tuneli sa glavnim objektima baze: menzom (posebno je bila pilotska menza koja je bila bolje uređena, a posebno menza za ostale) i kuhinjom, komunikacijska soba, operativno središte i situacijska soba, centar veze, prislušni centar, laboratorij, soba za analizu fotografija foto izviđanja i razvijanje filmova, te mrtvačnica. Danas je središnji dio zvijezde najviše stradao nakon miniranja i krov se urušava te je izuzetno opasno tu prolaziti. Kako je ulazak u Željavu na vlastitu odgovornost i morate biti konstantno koncentrirani i pažljivi radi niza ogromnih rupa i odrona, tako je i prolaz ovdje na svoju odgovornost. Moram priznati da sam dva puta tu projurio i nisam se osjećao nimalo ugodno. Manza je mogla primiti do 1000 ljudi. Prislušni centar u zvijezdi se mogao spojiti na bilo koji telefonski broj u državi.

Uz to aerodrom je imao prostor zapovjedništva sa dvije izuzetno velike prostorije. Danas tamo i dalje stoje tisuće specijalnih karti, planova letova, dnevnika, uputstava (manuala), knjiga i drugih dokumenata, koje nažalost možete uzeti.

Unutar tunela su ogromne prostorije za skladištenje kerozina u koje je stalo 100.000 litara goriva u svaki od u 5 tankova (ukupno pola milijuna litara). Do aerodroma je išao sustav suvremenog naftovoda koji je dovozio kerozin iz skladišta udaljenog 10 km od Bihaća, uzidan u planinu Pokoj. Cjevovod je bio borbeno potpuno osiguran. Uz to unutar tunela je bilo još jedno skladište nafte i lož ulja. Baza je imala i skladište raketa i streljiva u Vedrom Polju.

Unutar kompleksa je i velika prostorija sa generatorom i još jedan manji generator, kompleks za osvjetljavanje uzletno-sletnih staza, kotlovnica, električna centrala, akumulatorska stanica, nekoliko skladišta raketa, bombi i borbene opreme, stanica za ispitivanje raketa, skladište detonatora, niz različitih skladišta vojne opreme, učionice, spavaonice, velik broj ureda, i mehaničarskih radionica, medicinski stacionar (ambulanta), pa čak i zubarska ordinacija. Kompleks je imao 13 klima-komora sa zaštićenim ventilacijskim šahtovima koji su služili i kao rezervni izlazi na površinu. Postojali su šahtovi za otpadni zrak i ispušne plinove agregata. Kompleks je imao vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te iznenađujuće velik broj toaleta, što je i logično jer su zaposlenici unutar tunela boravili po 8 i više sati bez izlaska van. Dvije električne centrale unutar kompleksa su imale snagu od 1000 kVA i 625 kVA. Kompleks je imao razglas i video-nadzorni sustav.

Unutar kompleksa je bilo 56 teških pancirnih vrata, od kojih su najteža imala 100 tona. Vrata su bila debela 1 metar, i široka 9 metara. Vanjska najteža vrata na ulazima 1-4 su imala posebne sustave za otvaranja uz mrežu čeličnih potpornih stupova u nišama koje su bile sa strane, da se teška vrata ne nagnu.

Sva parkirna mjesta aviona unutar tunela su imala priključke za punjenje gorivom samih aviona. Interni cjevovod za opskrbu goriva unutar kompleksa je bio prilično kompliciran i vrlo funkcionalan, a i danas se mogu vidjeti dijelovi cjevovoda.

Unutar kompleksa tunela bila je i podzemna rijeka koja je bila izvor pitke vode, a sve zalihe tunela su bile dostatne za 30 dana preživljavanja bez izlaska i bez potrebe obnove zaliha. Temperatura unutar kompleksa je idealnih i vrlo ugodnih 18 stupnjeva celzijusa.

Piloti, mehaničari i drugi djelatnici baze su ulazili u kompleks kod ulaza 2, tamo bi predali svoju vojnu iskaznicu i dobili drugu. Ta iskaznica je služila za identifikaciju u slučaju nesreće, kojih, na sreću, u Željavi nije bilo mnogo.

Aerodrom je imao 2 poletno-sletne staze i 3 poletne staze. Jedna staza je bila od 2780 metara, dvije od 2500 metara, jedna od 2061 metar i jedna od 2050 metara. 2 staze su se redovno koristile, a ostale su bile u slučaju ratne opasnosti. Ispred ulaza 1 i 2 bio je trijangl, stajanka u obliku trokuta. Uz to kompleks je imao još dvije stajanke.

Izvan tunela avione su vukli traktori koji su dolazili do znaka „stop“ koji je bio na nekih desetak metara od tunela. Tamo su avione preuzimali električni tugovi koji su ih vukli unutar kompleksa kako u istom ne bi zagađivali zrak tunela.

Vojarna uz aerodrom, koja je bila baza aerodroma i nalazi se blizu Ličkog Petrovog sela, je imala 34 objekta. Vojarna je bila tako smještena da eventualni posjetitelji vojarne nisu znali da samo tri kilometra dalje postoji aerodrom. Vojarna je imala sustav protuzračne obrane koji je štitio aerodrom. Interesantno je da se obroci za zaposlenike u Željavi nisu kuhali u vojarni i nosili u tunele, nego su se kuhali u kuhinji uz menzu u zvijezdi tunela.

JNA se pobrinula za elitne pilote i osoblje. Više puta u toku dana iz Željave je išao autobus za Bihać (najmanje tri puta dnevno), a u Bihaću su svi piloti i zaposlenici dobivali stanove od JNA. Cijela jedna četvrt Bihaća imenom „Harmani“ je sagrađena za zaposlenike Željave. Tako da su ljudi bili namireni i zadovoljni.

I jedan simpatičan štiklec. Kada je aerodrom trebao neku zemlju koja je bila u vlasništvu katoličke crkve, dogovorili su za će za protuuslugu za zemlju sagraditi crkvu. I tako je JNA izgradila crkvu. Simpatično!

Iako je pušten u uporabu 1968. aerodrom tada nije i dovršen, te se dograđivao tijekom godina. Najveći dio dogradnji je završen do 1980.

Tito je jednom bio na Žaljavi i promatrao je vojnu vježbu sa kontrolnog tornja. Tom prilikom je poginuo jedan pilot prilikom uzlijetanja radi čega je Tito bio vrlo bijesan i rekao je „nemojte me više zvati na ovakve događaje“ i nikada više nije posjetio Željavu. Uz Željavu se veže i teorija zavjere po kojoj je Tito ovdje radio projekt odlaska Jugoslavena na mjesec, koji je projekt naknadno, navodno, prodan Amerikancima iako je bio potpuno bezvrijedan.

Tijekom Domovinskog rata avioni iz Željave su borbeno djelovali po ciljevima u Hrvatskoj. Tri najvažnija leta su bila presretanje helikoptera hrvatskog MUP-a 17.8.1990. tijekom intervencije u Kninu, raketiranje Sljemena 16.9.1991. i napad na Banske dvore na Gornjem gradu (atentat na predsjednika Tuđmana) 7.10.1991. Najpoznatiji incident pilota iz Željave je bilo kada je pilot Emir Šišić srušio nenaoružani bijeli i označeni helikopter promatračke misije Europske Unije 7.1.1992. kada je poginulo pet europskih promatrača. Sa Željave u Hrvatsku je prebjegao legendarni pilot Rudi Perišin sa svojim avionom 25.10.1991. godine, sletjevši u Klafenfurt, Austrija.

 

Željava danas

16.5.1992. je došla naredba iz Beograda da se uništi Željava. Mineri su imali tek dva dana da isto i učine, 16. i 17.5. Tuneli su minirani svim raspoloživim sredstvima, s ukupno 56 tona eksploziva, ali i sa bombama i granatama, kao i gorivom koje je bilo unutar kompleksa. No, ogroman kompleks je ipak bio preveliki zalogaj i stoga je dobar dio kompleksa danas očuvan. Ipak jačina udara je savijala čelične konstrukcije debele i po 30 cm. Potpuno su uništena sva vrata osim onih na ulazu 3, tankovi za gorivo, te niz skladišta i prostorija od kojih je dobar dio urušen. Piste su minirane u razmacima od 50-100 metara u cik-cak rasporedu. Nakon miniranja aerodrom je ostao potpuno neupotrebljiv.

Radarski položaj je ostao u funkciji za Vojsku Srpske Krajne sve do VIII. mjeseca 1995. kada ga je osvojila Hrvatska vojska. Jednako tako u Vojarni Željave u Ličkom Petrovom Selu redovni vojni rok su služili vojnici Srpske vojske Krajine sve do Oluje 1995.

Nakon toga kreće devastacija kompleksa. „Privatni poduzetnici“ odnose 100 tona teška vrata i prodaju ih u staro željezo (nevjerojatno je da je to netko htio otkupiti), kao i masu drugog željeza baze, te se odnosi sve što se može i što je preostalo iz Željave.

Tek grupa zaluđenih entuzijasta nastoji sačuvati što više od Željave i skladišti stotine filmova, karata, dokumenata, alata, opreme i ostalog sa željom da se jednog dana u Žaljevi napravi muzej.

Vojarna u Ličkom Petrovom selu je trebala biti centar za smještaj azilanata, ali se od toga odustalo, te je danas u sastavu vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ Slunj. Vojarna i aerodrom su proglašeni neperspektivni, a sukladno sporazumom sa BiH po kojem u krugu 15 km od granice ne može biti vojnih objekata vojarna je napuštena.

Željava je danas opasno mjesto i nikako se ne savjetuje odlazak bez vodiča. Unutar kompleksa je i dalje velik broj otrovnih materija poglavito ostataka polikloriranih bifenila (PCB) i radiaktivnog americija-241, te ogromna količina azbesta koji su vrlo opasni po zdravlje. Pa se preporuča nošenje kaciga i zaštitnih maski. Bez jakih baterija ne ulazite u Željavu, jer smo u jednom trenutku ugasili sva svjetla. Potpuno mrak. Najveći mrak koji sam u životu doživio. Da vam otkaže svjetlo možete samo sjediti u tunelu i moliti boga da će netko naići i izvući vas van. Prostor oko aerodroma je razminiran, ali na dijelovima još uvijek postoji opasnost od mina, pa se preporuča oprez.

Ako posjetite Željavu najbolje vam je ući kroz ulaz 2, no možete i kroz ulaz 1. Ulaz 3 je zatvoren betonskim vratima. Ulaz 4 se nalazi samo par metara uz granicu sa BiH, a na istom imate natpise „granica“. Stoga oprezno jel prolaskom do ulaska 4 ćete par puta preći u BiH i time prekršiti zakon. Ja osobno si nisam mogao pomoći i svejedno sam otišao do ulaska 4.

Devastaciji posebno pridonese preglupi projekti koji se dozvoljavaju. U tunele ulazi stotine motorista i quadova svaki dan. Preglupa lokalna vlast je dozvolila i festival u draftanju unutar Željave koji je devastirao prostor, a katastrofalni organizatori su tamo ostavili stotine bala sjena koje je trunulo, te spaljene gume. Lokalna zajednica je potrošila ozbiljan novac poreznih obveznika da to sanira.

Entuzijasti koji čiste tunele i brinu se za Željavu imaju program kojim planiraju aplicirati za fondove Europske Unije kako bi očistili tunele i otvorili muzej. Nažalost, lokalna zajednica, općina Plitvička jezera, nema sluha za inicijativu pretvaranja Željave u muzej. Pa predsjednik općine ni ne dolazi na sastanke sa važnim potencijalnim sponzorima i financijerima projekta.

Uz kompleks (kod vojarne) stacioniran je i Dakota C-47B (DC-3) iz II. svjetskog rata koja je istinsku u vrlo lošem stanju. U avion se možete popeti improviziranim ljestvama, no prolaz kroz avion je prilično opasan radi otvora i polomljenih greda, te nedostatka poda.

Aeroklub Bihać želi obnoviti uzletno-sletnu stazu 2, koja se nalazi na području Bosne i Hercegovine te ovdje napraviti svoj aerodrom.

Ogromno hvala Zagrebačkom maketarskom savezu koji me odveo u Željavu, te Hrvoje Grgiću, profesionalnom fotografu i izvjestitelju Reutersa iz Domovinskog rata, koji je jedan od grupe entuzijasta koji se brinu za Željavu i koji nam je bio nevjerojatan vodič.

Sve fotografije Alen Šćuric, osim povijesnih fotografija.

138 Komentar/a
Najnoviji
Najstariji
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare

Djeluje poput urote protiv “naroda i narodnosti” bivše Jugoslavije činjenica kako je u čitav kompleks uloženo čak 8 milijardi $, i to ako sam dobro shvatio onih prije 50 ak godina, što bi danas bilo vjerojatno bilo možda i 5 puta više (40 milijardi $). Pitam se samo što se sve moglo uraditi sa tim novcem umjesto što se ulagalo u ovakve megalomanske projekte koji sad ne služe ni za uzgoj gljiva. Koliko se samo moglo izgraditi energetskih postrojenja, kilometara autoputa, pruge, novih zračnih i pomorskih luka, pomoći malim i srednjim poduzetnicima da unaprijede i dodatno razviju biznis…

@anon 07.36: da bi shvatili tu investiciju, morate znati funkcioniranje političkog sustava u to vrijeme. Predaleko bi nas odvela jedna dubinska analiza, ali kratko rečeno jest ovako: ondašnji sistem je funkcionirao kroz izmišljanje vanjskog i unutrašnjeg neprijatelja (već prema potrebi) da se stanovništvo stalno drži u nekoj psihozi. Kao univerzalan i jedini “lijek” bilo je propagirano bratstvo i jedinstvo (a kasnije još i samoupravni socijalizam) pod vodstvom nepogrešivog Josipa Broza Tita koji zajedno sa KPJ (kasnije SKJ) sigurno i čvrsto vodi Jugoslaviju u prosperitet i mir. A garancija za taj mir upravo je nepobjediva JNA nastala iz naroda, sastavljena od naroda i vođena od naroda za narod. I tko normalan je samo mogao pomisliti da sve te silne milijarde mogu uopće i biti upotrebljene za nešto drugo nego za nešto što garantira mir i sigurnost socijalističke (a kasnije i nesvrstane) domovine? Uz to je politička i vojna vrhuška bila izuzetno dobro povezana i štitila je jedna drugu znajući da će u trenutku problema za jednu stranu ona druga odmah uskočiti. To je funkcioniralo gotovo do kraja 1990. i funkcioniralo bi vjerojatno i dalje da određeni krugovi nisu krajem 80-tih pretjerali (pustimo to pri ovoj definiciji).
S druge strane, i dan danas je situacija u cijelom svijetu ista. Zamislite “koliko se samo moglo izgraditi energetskih postrojenja, kilometara autoputa, pruge, novih zračnih i pomorskih luka, pomoći malim i srednjim poduzetnicima da unaprijede i dodatno razviju biznis” kada bi se u Americi (ili Njemačkoj , Italiji, Francuskoj, Japanu, Kini, Rusiji, …) samo 10% budžeta za vojsku preusmjerilo u te svrhe? Za vojsku se uvijek ima pa čak i kada narod gladuje. I taj isti gladan narod sa iskrenim oduševljenjem stoji iza te iste vojske jer mu je utuvljeno da bi mu bez te vojske bilo još i puno gore (vidi Sjeverna Koreja). I vojska i politika su manipulativne i u biti zainteresirane samo za vlastitu dobrobit. Tako je bilo u 50-tim, i 60-tim, tako je i danas, tako će biti i u budućnosti…

1988 kada je prvi MIG 29 sleteo na Željavu svima je postalo jasno da je projektant zabrljao ni manje više nego nekoliko milijardi $. Tuneli su postali neupotrebljivi zato što novi avioni imaju daleko veći raspon krila od mig21 i23 te ne mogu da uđu u tunele. Služio sam tada na aerodromu i video to.
Isto to je bilo sa podmornicama širom jadranskog mora. Generali JNA kao čopor glupih kriminalaca redom je najveća propast koja je zadesila ove prostore posle kuge.
Postavljani po polotičkoj podobnosti a ne po stručnosti što se provodi i danas u raznim državnim institucijama

Njima je najvažnije bilo da im se sagrade vikendice i vile, da imaju raskošne stanove, službenog vozača, … Ja sam služio 1982/83. u Mariboru u prištapskoj jedinici. Ajoj kaj bih vam sve mogao pričati… To čak nisu ni bili kriminalci jer za biti kriminalac treba određeni intelekt a većina njih bila je samo beskrajno glupa. U mojoj vojarni (“vojvoda Mišić” – tko god da je to bio) nismo imali kupaonice, i odlučeno je da se ona gradi. Da samo znate koliko se vikendica po brdima oko Maribora sagradilo od materijala namijenjenog za tu kupaonicu… A mi nismo imali niti metle za počistiti spavaonicu… O toploj vodi da i ne govorim. Tariguz? Naučna fantastika! I vi bi sada da generali znaju nešto o rasponu krila MiG-ova ili širini i gazu podmornica? Oni su bili baždareni na “use, nase i podase”, a sve vlastite slabosti i nedostatke sakrivali su iza političkih floskula. Ja sam 1982. rekao: dajte mi dovoljno rakije i osvojiti ću Jugoslaviju bez ispaljenih metka u 72 sata. To dovoljno govori o kompletnom stanju JNA u ono doba. A bogme ni kasnije nije bilo bolje (hvala Bogu!).

Hrvatska ima vojsku? 🤔

Prijavljujem se za izlet. Najavite na vreme da se organizujemo a ne 2 nedelje pred izlet.

Pozdrav Alene, moj otac je služio vojni rok u Bihaćkom aerodromu 80ih i zaista ima dosta priča vezanih za aerodrom, nestašne pilote i procedure na aerodromu. Lepa reportaža i voleo bih nekad obići ovaj jedinstveni objekat na svetu.

Izuzetno lepa reportaza i odlicne fotografije. Veliko bravo za autora!

Dobra recenzija Alene. Poreklom sam iz kraja – Donji Lapac i bio sam na ulazu u Zeljavu. Da, mislim i ja da 29ke nisu bile stacionirane nikada tamo. Dolazile jesu ali to su bili obicni trenazni letovi. Imam poznanika koji mi je pricao da je isao jednom sa Batajnice do Zeljave, pa Pula pa nazad. Takodje od jednog instruktora, da ne navodim ime, licanin je takodje, cuo sam da je aerodrom imao dosta problema sa maglom i pored svih pista na raspolaganju.

Није лоше. Осим што сте у тексту навели погрешно ко је крив за обарање ЕУ хеликоптера и ко је легенда.
Ово око ЕУ хеликоптера је одговорност на комадантима а не на пилоту Шишићу, који чак није ни етнички Србин. Он је добио наређење и извршио га, као и сваки амерички или НАТО пилот када негде ради злочине ван територије своје земље Или је одговорност на онима у хеликоптери који нису слушали упутства обласне контроле лета тадашње СФРЈ.
Што се тиче пилота који је пребегао, треба рећи да је он дао заклетву да буде лојалан СФРЈ и њеној војсци, коју је прекршио, тако да је упитно како га треба називати.
Што се тиче атентата на Буђмана, могли су исто и у Београду код његовог пословног пријатеља Злобе.

Пс. Безвезе кварите супер репортажу.

Prelegenda.

To da je Italija u zatvor stavila njega a ne onog luđaka koji im je iz čiste objesti srušio žičaru i ubio 20 ljudi, govori sve o Italiji.

Kako ste i mene pitali da li vi živite u paralelnom svijetu

Prijatelju, nećeš vjerovati ali da! Ne toliko korumpirano koliko politizirano.

Nije rista, nije! Sudi se samo onima koji ili aktualnoj vlasti smetaju ili im jednostavno više ne trebaju. Pogledaj samo u Austriji: Kurz je dokazano prekršio nekoliko zakona i ne sudi mu se. S druge strane aktualni austrijski predsjednik tužaka novinare koji su se usudili nešto protiv njega napisati. Kod poznatog austrijskog glumca pronađeno je gotovo 50.000 datoteka sa dječjijom pornografijom. U veljači je trebao biti proces koji je on otkazao zbog navodne bolesti. Slobodno se sprešetava po Beču i dinira po finim restoranima jer ga aktualna zelena politika štiti. Sada su se digli gastronomi koji su rekli da ga više ne žele posluživati i da će mu zabraniti stupanje u lokal. Tek na pritisak opozicije (FPÖ koji su u Austriji došli na preko 30%), nevoljko je zakazano iduće ročište i to tek za početak rujna. Ali i dalje je pitanje da li će se ono održati. A hoćeš jedan pikantan detalj? Njegov branitelj je gospodin Rami koji je ujedno u ustavnom sudu republike Austrije!!!
Hoćeš dalje? Nema frke: aktualni njemački kancelar Scholz upetljan je u jednu “cum ex” aferu još iz doba kada je bio gradonačelnik Hamburga. Radi se o sitnici od 47 milijuna eura. I njegovim prijateljima… I što se događa? Ah tako neovisno sudstvo je odlučilo da on siromašak nema ništa sa time iako su izjave svjedoka bile kristalno jasne! Mogao bih ti do sutra nabrajati samo ono što je javnosti poznato. Jedan odvjetnik je u Njemačkoj izjavio da u principu samo oko 10% toga uopće dođe u javnost a ostatak se zataška.
Stari moj, nemoj mi o nezavisnom sudstvu jer ono možda postoji za običnog čovjeka, ali ne za i onih “gornjih 10.000” iz politike, privrede i prominencije bilo koje boje!

Jesu li zaista proizvoljne insinuacije? Nisu prijatelju, nisu. Slobodno možeš provjeriti moje navode. Naveo sam imena i slučajeve. A glumac se zove Teichtmeister. I da: sudstvo na zapadu je pod utjecajem politike! I ne, to nema veze sa jednim ili dva korumpirana suca… Iza toga stoji cijeli sistem. I to nije nikakva teorija zavjere ili ravnozemljaštvo.
Ja sam ti prije godinu dana rekao da Njemačka ide u privrednu katastrofu, i nisi mi to vjerovao. Veliki broj uglednih ekonomista je ustvrdio da je njemačka privreda prešla “Point of No Return”. Vjerojatno mi niti to nećeš vjerovati. Proguglaj što je Hans-Werner Sinn, jedan od vodećih njemačkih ekonoma, izjavio… Rista, kada se počne lametirati o korupciji u Hrvatskoj, ja uvijek postavljam pitanje: a od koga su Hrvati učili korupciju? I nikada nisam dobio odgovor na to pitanje…

Pa recite vi meni kako je moguće da netko tko onako ubije 20 ljudi naprosto odšeta u suton i nikada ne bude odgovoran za bilo što.

O Cavalese masakru iz 1998. Dva pilota američkog EA-6 su iz čiste objesti i protivno svim pravilima letjeli nisko u Dolomitima kako bi se zabavljali i pravili snimke okoliša. Udarili su u kablove turističke žičare, presjekli ih i poslali 20 ljudi dolje u smrt.

Talijanski ih sud nije niti pipnuo i nikada ih neće pipnuti. Vraćeni su u SAD gdje su izvedeni pred sud i oslobođeni (!) optužbi. Zatim se ispostavilo da su uništili snimke koje su pravili, te su na osnovu toga izbačeni iz Marinaca i to im je bila kazna.

Eto, to vam je neovisno sudstvo u praksi.

По свим законима пилот није крив ако слуша наређење које је изведено на исправан начин, и обори летелицу која не слуша упутства обласне контроле лета. А италијански судови су ту политички деловали. Евентуално су ту могли да јуре његове команданте.

А по чему је тај Руди истинска легенда?

Nista covjek nije pokvario. Izvrsna reportaza. Vojska SFRJ je postala agresor u funkciji drzave Srbije sa ciljem zauzimanja prostora na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ko god da je jednom prisegao toj vojsci sigurno bi joj ostao vjeran sve dok ona brani sve svoje drzavljane na citavoj teritoriji Jugoslavije. Onog trenutka kada je postala instrument jedne zlocinacke politike i napala gradove i ljude iste te zemlje, svako normalan bi se iz moralnih razloga distancirao od nje. Nemojte nam prodavati da je ona naivno eto branila poredak drzave i interese svih njenih gradjana. Sjecam se dobro bombardovanja brda Hum u Sarajevu, zastrasivanja stanovnika i probijanja zvucnog zida nad Sarajevom.

Dado, a hoćete da vam ja pričam o MiGovima u brišućem letu na visini od 20-30 metara iznad istarskih gradova sa raketama ispod krila? Ili o junačkoj akciji dvojice pilota koji su iznad Poreča fingirali napad na katamaran “Prince of Venice” koji je evakuirao turiste iz Istre za Veneciju? Naravno u tom trenutku nitko nije znao da samo se “samo igraju”. Govorim o 02.07.1991. godine. I to nije “rekla-kazala”, ja sam osobno tome svjedočio i pomogao vući iz mora Britance i Nijemce koji su u strahu skakali u more! U ostalom ste potpuno u pravu!

Možete vi pisati što hoćete ali činjenice nećete primijeniti kao ni svi pokušaji onih koji misle isto kao i vi. Taj “heroj” u migu mogao je umjesto raketiranja prisiliti helikopter na slijetanje i na drugi način i zato što je samo izvršio zapovijed nije manje zločinac od onih koji su mu to naredili. Rudi Perešin je zaista, kao i mnogi drugi, dao zakletvu toj armiji koja je trebala štititi svoje građane i to sve bez obzira na naciju, a ne samo neke koje očito vi pokušavate zastupati. Zbog toga je on odlučio ono što je jedino ispravno, a to je da posluša svoju savjest. I zato je on istinski heroj jer je to što je učinio učinio prvi i svojim primjerom motivirao i one koji su se dvoumili da izađu iz te armije.
Mogli su oni tada napraviti atentat na bilo koga pa i na Slobu, ali interesantno nisu nego baš na demokratski izabranog predsjednika jedne republike koji im nije bio po volji. Osim toga on im je umjesto impotentnog predsjedništva bio stvarni Vrhovni komandant pa di će na komandanta.
Što je najvažnije ti ni takvi kao vi niste nas slomili i zato danas mi imamo svoj put (nekad dobar neka loš),

Respect

Meni je selfie top!

Nema na čemu!

Super izvještaj. Nisam znao dosta navedenih stvari

Pročitao sam puno toga o Željavi na raznim forumima, no nikada sa ovako lijepo posloženim tehničkim detaljima koji objasne gdje je što bilo, čemu je služilo, i kakvi su bili kapaciteti.

Ako ste sve te detalje dobili od vodiča Grgića, onda čovjek vrijedi za daleko više od vodiča. Sve pohvale za tekst.

Sa zadovoljstvom pratim vase tekstove. Takodje se radujem sto cete organizovati posjetu Zeljavi. Nadam se da cemo imati dovoljno vremena da prilagodimo obaveze i odemo do Zeljave. Pozdrav iz Crne Gore…

Nadam se kada BiH napokon uđe u NATO da bi zajedno sa BiH i HR NATO mogao obnoviti ovaj kompleks, koji bi bio od velike važnosti za alijansu i ove dvije države

BiH ne moze uci u NATO.

Ne računajući Švedsku, koja će ući u NATO bez ikakvih integracija, BiH je najbliža članstvu i nalazi se u MAP-u od 2018

Mislim.

Može ući u NATO samo FBiH. Bez Srpske

I ne mora nuzno, NATO je vec u BiH.

Pitanje: jeste li se trebali nekome najaviti? Granicnoj policiji Hrvatske ili BiH? Rekli ste da ima dosta quadova i motora pa me interesuje kakva je mogucnost pojedinacnog dolaska u sami kompleks. Hvala.

Svaka čast za reportažu.
Zanimljiv tekst i lepe fotke.

Navodno je i deo prištinskog aerodroma bio ukopan u obližnju planinu. Možda bi i to mogli istražiti.

Jeste, i avioni u bunkeru su preživeli NATO bombardovanje, i po završetku neprijateljstava odleteli.

Navodno vam je NATO izrokao oba ulaza tako da avioni niti nisu mogli van…

Jako dobra analiza sa lica mjesta. Znam dosta toga o Zeljavi, ali ponesto uvjek iskoci za buduce generacije.

Autoru cestitam.

Alen svaka cast na clanku. Vrlo informativan, puno podataka, puno fotki. Hvala vam na njemu. Drugaciji od ostalih clanak, ali pravo osvjezenje.

Jedna zanimljivost koju koliko vidim niste naveli u tekstu. Podzemni objekt je imao mogučnost hermetičkog zatvaranja sa višim tlakom od vanjskog kako u slučaju nuklearnog udara radioaktivne čestice (prašina) nebi ušle u kompleks.

OSBiH tokom 2023. imaju projekat deminiranja cijelog kompleksa Željave koji je u BiH, ne samo pojasa uz PSS već cijelog kompleksa.

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/pocelo-je-deminiranje-zeljave-popularni-vojni-aerodrom-jna-zele-da-koriste-clanovi-aerokluba-843641

E, da je bilo pameti, da nije bilo rata, da nije bilo lupeža koji su iskoristili rat, da je 1991 – 1992 došlo do Jugoslavenske Konfederacije, sa zajedničkom obranom i vanjskom politikom, da se nastavilo sa ekonomskim reformama Ante Markovića, da smo dobili 5 mlrd USD nepovratnih sredstava od EU koji su bili na stolu, da smo se priključili EU 1995, u njeno “zlatno doba”, sa Švedskom, Finskom i Austrijom, kako je predlagano, da smo ostali veliko tržište od 22 milijuna ljudi na za ono vrijeme zavidnom stupnju razvitka, sa solidnim standardom, da su svi objekti poput ovog ostali u funkciji, i još jednom da nije bilo rata, da nije bilo rata….. Danas ne bi živjeli u banana državama kao bijeda i sirotinja pod kontrolom stranih gospodara

Naravno da ne bi SFRJ usla u EU. Sve su to “gospoda” smisli jos jako odavno. Smetao im je geopoliticki polozaj. I naravno, mnogi su sa svih nasih strana podlegli njihovim hvalospevima. Ne spominjem strane, Jedino mi zao vise hiljada zrtvi uzalud. Moglo je to da se resi civilizavano. Kao Cehoslovacka. Trn je veliki u njihovim ocima.za nase prostore, nebitno koji su. Vratice im se, kad-tad.

“Tko nas bre zavadi”

Nekako me sve to od tada podsjeća na današnju BiH

Uz dužno poštovanje, siguran sam da se Vi varate. Jugoslavija nije imala centralizirano plansko gospodarstvo kao Istocna Europa, po stupnju razvitka bila je daleko bliže EU nego bivšem sovjetskom bloku, a kao tržište od 20 + milijuna bila daleko interesantnija nego današnje nasljednice. A mito, korupciju i nepotizam imamo i danas, a onda smo ih imali manje nego Istok Europe. Tako da Vam to kao razlog ne stoji. EU je bila jaaaaako zainteresirana da Jugoslavija ostane cijela, reformira se, i čim prije postane članica. Nažalost, oni koji vladaju svijetom i koji su čvrsto odlučili da na svijetu smije egzistirati samo model liberalnog kapitalizma koji i Vi zastupate, preko svojih eksponenata prouzročili su rat u Jugoslaviji, a isti ti po svom modelu i dalje rade na rušenju EU koja je sve manje socijalna i u kojoj ima iz dana u dan sve više i više jako siromašnih i jako mali broj prebogatih, a to će se i nastaviti. U slučaju Jugoslavije, Libije, Iraka, Sirije, Ukrajine, glavno sredstvo za ostvarivanje ciljeva bio je ili još uvijek je rat, a u slučaju EU, i šire, svrsi je odlično poslužila pLandemija. Ili mislite da su se i u Libiji i u Ukrajini “pobili sami između sebe” a da je nakon nekoliko tisuća godina eto nekako baš virus, prirodni naravno, skočio sa šišmiša na čovjeka 😃

Pa jel mislite da korupcije, nepotizma i kriminala nema u EU. Mnogo više nego što mislite. Jugoslavija je zapravo mogla biti primljena prije 1995. Bili su planovi. Ali se guralo od strane nekih sa nezavisnošću pojedinih republika iz svima znanih razloga. Zavadi pa vladaj

U ono vrijeme to još nije bila EU nego EEZ. Nisu niti imali neke jasno definirane kriterije, a svakako ništa slično onome što danas imaju. Mislim se tada moglo nešto napraviti na brzinu, no to sada nije više bitno već ostaje nekim budućim generacijama da nešto nauče i budu pametniji.

Za rat u Bosni, Hrvatskoj, na Kosovu, bombardiranje Slovenije, destabilizaciju Crne Gore i skori napad na Makedoniju kriva je jedna strana. Svi i dalje čekamo isprike.

Naravno, krive su SAD i još neke države

Sa solidnim standardom a spreman si bio gaće spustitibza 5 mld. nepovratnih sredstava?
Koji standard, pa ja od kad znam za sebe u jugi je kriza bila, covjece pa ja sam 87. vjerovao da je Trst centar Europe. Kupovala se kava i prasak u Grazu, traperice u Trstu halo pa salamu smo iz Madarske u gacama preko granice nosili.
Hebla vas takva drzava, neka je pokojna i amen

Odlična analiza i puno dobrih podataka. Prošla je baza kao i država koja ju je napravila nažalost. Svakako je na takvom mestu da i sve da nije napuštena ne bi mogla biti funkcionalna ni jednoj državi naslednici. Priča o “jugoslovenskom svemirskom programu” je potekla od docufixtion filma, dakle potpuno izmišljena, umetnička priča čija je jedina veza sa realnošću samo ime baze, nema nikakve veze sa činjenicama. RV i PVO SFRJ je generalno kuburio sa modernim letilicama. Mig-29 je nabavljen na kašičicu 87.-e da se makar malo obuče ljudi na modernijim mašinama dok ne stigne nikad dosanjani NA. Tako da je verovatno dugoročno Željava čekala manji avion od Mig-29.

Bačene pare.

Ogroman novac porerskih obaveznika potrosen na vojnu industriju, nazalost u prelepoj Bosni i Hercegovini nisu gradili auto puteve i turisticke komplekse sem Jahorine i Bjelasnice, steta, veliki broj ljudi je otisao u inostranstvo i napustio ovu divnu zemlju.

Kazu da je ovo bio pravi ispit za sposobnost jugoslovenske gradjevinske industrije. I da je na osnovu ovog projekta industrija dobijala razne poslove po bliskom istoku i nesvrstanim drzavama. Neko vec ima racunicu, pluseve i minuse. Nesto sto mi ne znamo.

Zamaaero će na jesen organizirati izlet u Željavu za svoje čitatelje i vjerujte mi to će biti izlet nad izletima. – Ako mi obaveze dozvole, dolazim obavezno.

Vezano za takse u BL, odnosno u BiH.
Na brzinu sam istražio ovu problematiuku. Da ne mislite da sam uvijek protiv Vas.
Takse se na aerodromima naplaćuju od 2012, tada je uvedena taksa i iznosila je 10 KM.
http://www.sllist.ba/page/akt/H93YGGsVhZA=
Nova odluka je donešena 2017 http://www.sllist.ba/page/akt/fzcPtCwQE4Q=
i u njoj stoji da je taks aza 2017 -1KM 2018 – 2KM i od 2019 ide 3KM.

Uz sve mane, ideološke, ekonomske i nacionalne probleme koje je SFRJ imala, ovo nije mogla da napravi jedna neozbiljna država…

Upravo tako!

Ovakva izjava u vrijeme Jugoslavije smatrana bi bila antidržavnom i svatko tko bi se usprotivio ideji tadašnje partije i vođe bio bi uklonjen kroz noć ili završio na golom otoku.

Naravno ja se slažem s vašim razmišljam.

To je bila drzava! Ostale su banane.

Da je valjala, valjda se nebi raspala…

Okliznula se na bananu

Ne samo to nego na našim prostorima takve države vise nikad biti neće.

8 mlrd $ na suludu ideju, stvarno ozbiljna država. Kao što je recimo ozbiljna bila i država Albanija pod vodstvom Hoxhe koja je gradila par stotina tisuća bunkera.

Sulude ideje diktatora i njegove klike koja je strahovala od vječnog vanjskog neprijatelja da bi se na kraju urušila sama od sebe…

Svi vi koji pišete o suludoj ideji i megalomaniji, uključujući vlasnika bloga, zaboravljate da je to bilo vrijeme hladnog rata, kada su i zemlje u “blokovima” izdvajale ogromna sredstva za obranu, a nesvrstanoj Jugoslaviji je takvo ulaganje bilo i više nego potrebno. A čak i da je u pitanju megalomanija (suluda ideja svakako nije) samo pokazuje koliko je država bila moćna i organizirana kada je bila u stanju napraviti ovako nešto. Današnje banana državice nemaju love za sašit vojsci uniforme a o projektima poput ovog mogu samo sanjati. No dobro, sva sreća pa je od Vardara pa do Triglava stigla “demokracija” u čijim blagodatima svi uživamo, počam od recimo demokratskog prava penzionera na slobodno izražavanje volje kopanjem po kontejnerima radi preživljavanja, pa recimo demokratsko pravo na serijsko ubijanje djece po školama, pa demokratsko pravo zapošljavanja podobnih sa člankom iskaznicom u državnim službama itd itd. Živjela demokracija! Živio liberalni kapitalizam!!!!

MiG 29 nije ulazio u podzemni komleks, a da li je za vreme ratova 90-ih nekada sletao to ne znam. Bilo je razmatrano da se profili otvora na ulazu prilagide za avion sa duplim vertikalcem ali očigledno to nije urađeno i 29-ka nije mogla ući unutra. Mislim da je prilikom evakuacije baze sletao i B707 čuveni “Kikaš” radi prevoza osoblja i njihovih porodica.

Stvarno vam zavidim na obilasku. Šta mislite, u kakvim stanju su površine, mogla bi se možda napraviti trkačka staza za aute od tih pista?

Na zalost verovatno je prepuno mina okolo.

Prostor nikad nije bio miniran. Sam aerodrom je u HR i BIH tako da je to komplikovano. MIG 29 NIKAD nije setio u Bihać

U Bihać? Kakve veze ima Bihać?

Najavite izlet na vreme (da možemo da isplaniramo ko šta ima od obaveza) i eto nas!
P.S. Mislim da već nekoliko godina planiram dolazak, ali nikako da se kockice “poklope”.

Alene opaka analiza, jako puno podataka. Svaka cast. Naklon do poda.

Pretplatite se na

DNEVNI BILTEN

– bitno više novosti (svaki dan >15)
– bitno svježije novosti nego na zamaaero
– stiže na vaš e-mail svaki radni dan

Na Dnevni bilten su pretplaćene najveće institucije i zračne luke

Pročitajte više>

POŠALJITE NOVOST

Budite i vi novinar zamaaero!
Ako pošaljete 10 novosti koje objavimo možete postati honorarni suradnik
i pisati za novac!